Koła taneczne

Ruch to zdrowie, taniec to szczęście - rozwijaj umiejętności ruchowe swojego dziecka w przyjemnej atmosferze!
Zespół rytmiczno-taneczny z elementami klasyki (baletu) „Iskierki”

Prowadzący: Anna Kieltyka

Wiek: 5 – 7 lat

Wiek dzieci: 7 – 10 lat

Program zajęć zespołu PROMYK obejmuje:

  • tańce ludowe różnych regionów Polski oraz tańce różnych narodów.
  • podstawy rytmiki (ćwiczenia metro-rytmiczne oparte na różnych rytmach i zmiennym metrum,
  • elementy baletu, w tym ćwiczenia rozciągające na macie.

Zajęcia obejmują naukę kroków tanecznych, naukę sekwencji tanecznych oraz układów choreograficznych. Zabawy taneczne i tańce ćwiczą  i usprawniają spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchowo- słuchową, orientację i wyobraźnię przestrzenną, kształtują świadomy ruch, oddech, uczą podejmowania decyzji, wdrażają do ładu i porządku, doskonalą kondycję fizyczną.   Zespół zaprezentuje swoje umiejętności taneczne na różnych uroczystościach oraz festiwalach. Tańce regionalne w swojej prostocie są najlepszą formą rozwijającą poczucie rytmu oraz słuch muzyczny dzieci. Są idealną wstępną formą do nauki różnych technik tanecznych.

W pracy z dziećmi wykorzystuję moje wieloletnie doświadczenie pedagogiczne i doskonalenie z zakresu tańca, artystycznej animacji, edukacji regionalnej oraz  wielokrotnemu udziałowi w dziecięcym festiwalu międzynarodowym „Dzieci gór” (bezpośrednia możliwość zapoznawania się z etniczną kulturą innych narodów).

Zespół rytmiczno-taneczny z elementami klasyki (baletu) i regionalizmu „Promyk”

Prowadzący: Anna Kieltyka, 

Wiek dzieci: 7 – 10 lat

Program zajęć zespołu PROMYK obejmuje:

  • tańce ludowe różnych regionów Polski oraz tańce różnych narodów.
  • podstawy rytmiki (ćwiczenia metro-rytmiczne oparte na różnych rytmach i zmiennym metrum,
  • elementy baletu, w tym ćwiczenia rozciągające na macie.

Zajęcia obejmują naukę kroków tanecznych, naukę sekwencji tanecznych oraz układów choreograficznych. Zabawy taneczne i tańce ćwiczą  i usprawniają spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchowo- słuchową, orientację i wyobraźnię przestrzenną, kształtują świadomy ruch, oddech, uczą podejmowania decyzji, wdrażają do ładu i porządku, doskonalą kondycję fizyczną.   Zespół zaprezentuje swoje umiejętności taneczne na różnych uroczystościach oraz festiwalach. Tańce regionalne w swojej prostocie są najlepszą formą rozwijającą poczucie rytmu oraz słuch muzyczny dzieci. Są idealną wstępną formą do nauki różnych technik tanecznych.

W pracy z dziećmi wykorzystuję moje wieloletnie doświadczenie pedagogiczne i doskonalenie z zakresu tańca, artystycznej animacji, edukacji regionalnej oraz  wielokrotnemu udziałowi w dziecięcym festiwalu międzynarodowym „Dzieci gór” (bezpośrednia możliwość zapoznawania się z etniczną kulturą innych narodów).

Koło tańca "Robaczki"

Prowadzący: Anna Gogolok

Wiek: od 4 lat

Zajęcia prowadzone są dla dzieci, które zapiszą się na zajęcia prowadzone przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach.
W ramach zajęć dzieci zapoznają się z tańcem nowoczesnym, podstawowymi krokami tanecznymi oraz izolacjami, które pomogą uelastycznić i poznać swoje ciało. Przy muzyce wychowankowie rozwijają swoje umiejętności. Zajęcia rozwijają poprawną postawę oraz umiejętność zachowania się na scenie. Kształtują koordynację ruchową, koncentrację uwagi, umiejętność pracy w grupie.
Na zajęciach odbywają się również różne ćwiczenia improwizacyjne oraz gry i zabawy, które przygotowują wychowanków do ruchu tanecznego. Dają również umiejętność pracowania w grupie, rozwój ruchu oraz słuchu, możliwość odgrywania różnych sytuacji oraz ról, wyćwiczenie choreografii, które w późniejszym czasie zostaną pokazane na scenie.

Koło tańca "Free Smile Junior"

Prowadzący: Anna Gogolok

Wiek: 7 – 10 lat

Zajęcia prowadzone są dla dzieci i młodzieży chętnej, które zapiszą się na zajęcia prowadzone przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach. Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie się oraz nauka różnych stylów tańca, umiejętność pracowania z muzyką, poprawa sprawności fizycznej oraz nauka koordynacji ruchowej, a także ogólny rozwój. Zajęcia rozwijają wyobraźnie ruchową przez pracę indywidualną, ale również grupową. Podczas zajęć tanecznych wychowankowie będą mieli możliwość poznania różnych ćwiczeń oraz zadań, które w póżniejszym czasie będą mogli wykorzystać do udoskonalania swoich umiejętności tanecznych.
Efektem pracy będą układy taneczne, które po udoskonaleniu techniki będą przedstawiane na różnych imprezach organizowanych przez placówkę.

Koło tańca "Free Smile"

Prowadzący: Anna Gogolok

Wiek: 10 – 14 lat

Zajęcia prowadzone są dla dzieci i młodzieży chętnej, które zapiszą się na zajęcia prowadzone przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach. Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie się oraz nauka różnych stylów tańca, rozwijanie koordynacji ruchowej oraz poznanie ćwiczeń tanecznych, które rozwijają ciało.Zajęcia taneczne będą prowadzone w przyjaznej atmosferze, aby wychowankowie mogli zrelaksować się po zajęciach szkolnych. Efektem pracy będą układy taneczne oraz różne choreografie, które po udoskonaleniu techniki będą przedstawiane na różnych pokazach tanecznych. Grupa będzie miała możliwość reprezentowania placówki na różnych scenach.

Koło tańca nowoczesnego „Hijacked”

Prowadzący: Anna Gogolok

Wiek: od 15 lat

Zajęcia prowadzone są dla młodzieży chętnej, która zapisze się na zajęcia prowadzone przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach.
Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie się z stylem dancehall. Zajęcia dają umiejętność pracowania z muzyką, poprawajają sprawność fizyczną oraz naukę koordynacji ruchowej. Wprowadzone są również ćwiczenie które udoskonalają technikę tańca z naciskiem na bardzo dobre i dojrzałe wykonanie ruchu i ćwiczeń. Uczestnicy zajęć będą rozwijali wyobraźnię ruchową po przez pracę indywidualną, ale również grupową.
Efektem pracy będą układy taneczne oraz różne choreografie, które po udoskonaleniu techniki będą przedstawiane na pokazach tanecznych, turniejach oraz zawodach. Wychowankowie będą mogli zaprezentować swoje umiejętności w grupie, solo oraz w duetach.

Jesteś gotów zapisać siebie lub swoje dziecko?

Jesteś gotów zapisać siebie lub swoje dziecko?

© Copyright Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach. Stronę wykonała firma BlackWolf