Koła architektoniczne

Budowanie, projektowanie, urządzanie - to rozwój poprzez zabawę
KOŁO ARCHITEKTONICZNE "FORMATURA"

Prowadzący: Magdalena Kostyra

Wiek: Od 12 lat

Zajęcia architektoniczne umożliwiają ujawnienie myśli i uczuć wychowanka oraz obrazu świata widzianego z jego perspektywy. Kontakt ze sztuką-zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy rozwija u wychowanka ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu, wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, harmonii oraz rozbudza zaciekawienie, rozwija wrażliwość, pomaga wychowankowi w odkrywaniu swojego ” ja “. Zajęcia architektoniczne mają kształcić i wychowywać, kształtować osobowość wychowanka. W ramach kształcenia widzenia przestrzennego wychowankowie przyswajają wiedzę związaną ze sztuka projektowania, aranżacji, kompozycji, a ich własna twórczość pozwala uczniom posiąść umiejętności związane z warsztatem plastycznym, uczy uważnego, wnikliwego obserwowania świata. Najważniejsze jest jednak kształtowanie twórczych postaw, potrzeby tworzenia I zmiany, uwrażliwienia na piękno oraz przygotowanie do życia w urbanistyce.

KOŁO ARCHITEKTONICZNE "SZTUKARNIA"

Prowadzący: Magdalena Kostyra

Wiek: Od 8 lat

Jesteś gotów zapisać siebie lub swoje dziecko?

Jesteś gotów zapisać siebie lub swoje dziecko?

© Copyright Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach. Stronę wykonała firma BlackWolf