Koła aikido

Naucz się najstarszej, Japońskiej dyscypliny sportowej!
Koło Aikido

Prowadzący: Artur Rybowicz

Aikido SP 8 
Poniedziałek 13.45 -15.15 SP 8 Wartogłowiec,
Uczestnicy: klasa 1-8
Aikido ZSP 4
Poniedziałek 15.30– 17.00 ZSP 4  w Urbanowicach

Aikido Grupa podstawowa
Poniedziałek 17.15-18.45 MDK 2
UCZESTNICY: od 5

Aikido Grupa zaawansowana
Poniedziałek 18.45- 20:.15 MDK 2
Uczestnicy: od 8 lat

W ramach koła prowadzimy zajęcia kilku japońskich sztuk walki wręcz takich jak Aikido, JuJutsu i Karate oraz szermierki japońskiej Iaijutsu szkoły Muso Jikiden Eishin Komei Juku, której jedna z trzech fili w Polsce znajduje się w MDK nr 2. Zajęcia nasze mają na celu wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci młodzieży w oparciu o metodologie tradycyjnych sztuk walki Japonii. Program tych zajęć został stworzony przez Artura Rybowicz specjalnie na te potrzeby. Zajęcia odbywają się w kilku tematycznych grupach. Rozwijamy między innymi: rozwój psychofizyczny, koordynacja ruchowa, techniki skutecznej samoobrony, metody pokonywania lęków czy metody skutecznego i twórczego działania

Jesteś gotów zapisać siebie lub swoje dziecko?

Jesteś gotów zapisać siebie lub swoje dziecko?

© Copyright Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach. Stronę wykonała firma BlackWolf